Czy ktoś buduje Tereskę, a może wprowadził jakieś zmiany? więcej